Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn.

0

danh ngon thoi gian 205 - Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn.

Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng của mình tốt hơn.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Trở lực nào trong cuộc sống cũng làm điểm tựa cho vinh quang


Từ khóa tìm kiếm

  • viet len cuộc sống
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status