Home / Status tâm trạng / Người ta thường nói rằng “Hãy để thời gian trả lời tất cả”. Có lẽ thời gian không trả lời, mà nó chỉ làm mình quên mất thứ cần hỏi mà thôi

Người ta thường nói rằng “Hãy để thời gian trả lời tất cả”. Có lẽ thời gian không trả lời, mà nó chỉ làm mình quên mất thứ cần hỏi mà thôi

1162 - Người ta thường nói rằng "Hãy để thời gian trả lời tất cả". Có lẽ thời gian không trả lời, mà nó chỉ làm mình quên mất thứ cần hỏi mà thôi

Người ta thường nói rằng "Hãy để thời gian trả lời tất cả". Có lẽ thời gian không trả lời, mà nó chỉ làm mình quên mất thứ cần hỏi mà thôi

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Tuyển tập những stt thất vọng tình yêu đau đớn sâu sắc

Check Also

388670 10150402549522351 1488521967 n 310x165 - Bst những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh bạn tâm đắc

Bst những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh bạn tâm đắc

Những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh hay về tình yêu, cuộc sống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *