Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét

0

tritue611

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

(People hasten to judge in order not to be judged themselves.)

– Albert Camus –

Loading...
Chia sẻ bài viết: