Home / Danh ngôn cuộc sống / Người thắng là thắng ở chỗ mềm dẻo, chứ không phải là lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều đè ít

Người thắng là thắng ở chỗ mềm dẻo, chứ không phải là lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều đè ít

376 - Người thắng là thắng ở chỗ mềm dẻo, chứ không phải là lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều đè ít

Người thắng là thắng ở chỗ mềm dẻo, chứ không phải là lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều đè ít

– Nguyễn Huệ –

Xem thêm:  Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *