Nhiều lúc sự im lặng lại là câu trả lời hay nhất cho nhiều câu hỏi và nụ cười là phản ứng tốt nhất trong mọi tình huống

0

1581

Nhiều lúc sự im lặng lại là câu trả lời hay nhất cho nhiều câu hỏi và nụ cười là phản ứng tốt nhất trong mọi tình huống

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • im lặng là cách trả lời
Chia sẻ bài viết: