Home / Status tâm trạng / Những câu trích dẫn hay và sâu sắc về cuộc sống

Những câu trích dẫn hay và sâu sắc về cuộc sống

Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta ngừng than vãn về những khó khăn, cuộc sống là một món quà. Dưới đây Tuệ Tâm Blog xin chia sẽ đến tất cả quý đọc giả những câu trích dẫn hay và sâu ắc về cuộc sống.
1. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết tin tưởng, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với những người biết kiên trì, và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người không bao giờ từ bỏ.
“Good things come to those who believe, better things come to those who are patient, and the best things come to those who don’t give up”.
2. Khi tất cả mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được nhờ ngược chiều ngọn gió.
“When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it”.
3. Cứ khóc thật to nếu bạn muốn. Nhưng luôn chắc chắn rằng: một khi bạn ngừng khóc thì bạn sẽ không bao giờ phải khóc vì cùng lý do đó nữa.
“Cry as hard as you want to. But always make sure: when you stop crying, you’ll never cry for the same reason again”.
4. Bạn sinh ra không phải để gồng mình trở nên hoàn hảo. Hãy là chính bạn, đừng sống cuộc đời của một ai khác.
“You were born to be real, not to be perfect. You are here to be you, not to live someone else’s life”.
5. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta ngừng than vãn về những khó khăn, cuộc sống là một món quà.
“Happiness comes when we stop complaining about the troubles we have. Life is a gift!”.
6. Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những gì bạn biết. Nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ học thêm được vài điều mới mẻ.
“When you talk, you are repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new”.
7. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi mạnh mẽ trở thành sự lựa chọn duy nhất của bạn.
“You never know how strong you are until being strong is the only choice you have”.
8. Làm việc trong im lặng, hãy để sự thành công của bạn lên tiếng.
“Work hard in silence, let your success be your noise”.
9. Hãy nói cho “họ” biết cảm giác của bạn, bởi vì cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, nhưng tiếc nuối có thể sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời.
“Always tell someone how you feel, because opportunities are lost in the blink of an eye, but regret can last a lifetime”.
10. Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua.
“The only person you should strive to be better than, is the person you were yesterday”.

Check Also

img20150209090905329 310x165 - Top những câu nói hay về cuộc sống buồn bạn chia sẻ nỗi niềm

Top những câu nói hay về cuộc sống buồn bạn chia sẻ nỗi niềm

Những câu nói hay về cuộc sống buồn là những tâm tư,chia sẻ khá tâm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *