Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

0

tinhcach49

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

(Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.)

– Ralph Waldo Emerson –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cuộc sống
  • cau danh ngon hay
  • Cau cham ngon cuoc song
  • danh ngôn hay về cuộc sống
  • nhung cau cham ngon
  • những câu danh ngôn hay về cuộc sống
  • câu châm ngôn hay về cuộc sống
  • cau châm ngôn
  • những câu châm ngôn sống hay
  • nhưng câu châm ngôn cuộc sống
Chia sẻ bài viết: