Home / Danh ngôn công việc / Niềm tin là sức mạnh giúp ta tiến bước, ngay cả khi bạn không thấy hết cuộc hành trình

Niềm tin là sức mạnh giúp ta tiến bước, ngay cả khi bạn không thấy hết cuộc hành trình

181 - Niềm tin là sức mạnh giúp ta tiến bước, ngay cả khi bạn không thấy hết cuộc hành trình

Niềm tin là sức mạnh giúp ta tiến bước, ngay cả khi bạn không thấy hết cuộc hành trình

– Luther King –

Xem thêm:  Thất nghiệp là sự mở đầu của tất cả những thói hư tật xấu

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *