Home / Danh ngôn cuộc sống / Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật để đắp vào

Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật để đắp vào

462 - Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật để đắp vào

Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật để đắp vào

– Kinh Phật –

Xem thêm:  Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà nằm ở những gì bạn đã làm trong suốt thời gian tồn tại

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *