Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau

0

danh-ngon-cuoc-song-283

Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau.

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: