Home / Danh ngôn phụ nữ / Phụ nữ có thể mất đi người đàn ông của mình chỉ vì tin tường, nhưng có thê mất anh ta chỉ vì quá đa nghi

Phụ nữ có thể mất đi người đàn ông của mình chỉ vì tin tường, nhưng có thê mất anh ta chỉ vì quá đa nghi

653 - Phụ nữ có thể mất đi người đàn ông của mình chỉ vì tin tường, nhưng có thê mất anh ta chỉ vì quá đa nghi

Phụ nữ có thể mất đi người đàn ông của mình chỉ vì tin tường, nhưng có thê mất anh ta chỉ vì quá đa nghi

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa đáng sợ.

Check Also

danhngonphunu76 310x165 - Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi. – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *