Phụ nữ là để yêu chứ không phải để hiểu. Nhưng nếu không hiểu thì chẳng thể yêu, vì thế hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của mình.

0

3144

Phụ nữ là để yêu chứ không phải để hiểu. Nhưng nếu không hiểu thì chẳng thể yêu, vì thế hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của mình.

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status