Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ

0

danhngonphunu71

Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngôn phụ nữ
  • danh ngon ve phu nu
  • danh ngôn hay về phụ nữ
  • cham ngon phu nu
  • danh ngôn về đàn bà
  • câu danh ngôn hay nói về phụ nữ
  • những câu châm ngôn hay về người phụ nữ
  • https://chamngoncuocsong com/danh-ngon-phu-nu/
  • phuong cham/song/phu/nu
  • châm ngôn hay về vai trò của phụ nữ
Chia sẻ bài viết: