Home / Danh ngôn phụ nữ / Phụ nữ thông minh không nên tin tưởng vào tuyệt đối vào hai thứ, quảng cáo và đàn ông

Phụ nữ thông minh không nên tin tưởng vào tuyệt đối vào hai thứ, quảng cáo và đàn ông

5751 - Phụ nữ thông minh không nên tin tưởng vào tuyệt đối vào hai thứ, quảng cáo và đàn ông

Phụ nữ thông minh không nên tin tưởng vào tuyệt đối vào hai thứ, quảng cáo và đàn ông

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì không bao giờ

Check Also

danhngonphunu76 310x165 - Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi. – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *