Home / Danh ngôn cuộc sống / Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật là bạn không kiểm soát được cuộc đời mình.

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật là bạn không kiểm soát được cuộc đời mình.

278 - Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật là bạn không kiểm soát được cuộc đời mình.

là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho là bạn không kiểm soát được cuộc đời mình.

– Khuyết danh –


Xem thêm:  Làm người tốt và làm điều tốt, đó là tất cả những gì chúng ta phải làm

Check Also

danh ngon cuoc song 2081 310x165 - Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn. – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *