Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của ngày mai là làm tốt công việc hôm nay.

0

congviec51

Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của ngày mai là làm tốt công việc hôm nay.

(The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.)

– Elbert Hubbard –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • công việc hôm nay là
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status