Home / Danh ngôn cuộc sống / Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai

Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai

247 - Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai

Sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai

– Paul Boese –

Xem thêm:  Niềm tin

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *