Home / Danh ngôn cuộc sống / Sự thật tự nó có thể chiến thắng, nhưng dối trá thì cần phải có người giúp đỡ

Sự thật tự nó có thể chiến thắng, nhưng dối trá thì cần phải có người giúp đỡ

40 - Sự thật tự nó có thể chiến thắng, nhưng dối trá thì cần phải có người giúp đỡ

tự nó có thể , nhưng dối trá thì cần phải có người giúp đỡ

– Epictec –


Xem thêm:  Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

Check Also

danh ngon cuoc song 2081 310x165 - Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn. – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *