Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí

0

tinhcach61

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.

(No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.)

– Aesop –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nghị luận sống tử tế không bao giờ lãng phí
Chia sẻ bài viết: