Home / Danh ngôn giáo dục / Thà học muộn còn hơn không bao giờ học

Thà học muộn còn hơn không bao giờ học

2401 - Thà học muộn còn hơn không bao giờ học

Thà học muộn còn hơn không bao giờ học

– Publilius Syrus –


Xem thêm:  Có học vấn không có đạo đức như một kẻ xấu; có đạo đức không có học vấn như một người thô bỉ

Check Also

giaoduc53 310x165 - Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh. – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *