Thà không biết còn hơn biết một nửa

0

tritue44

Thà không biết còn hơn biết một nửa.

(Better to be ignorant of a matter than half know it.)

– Publilius Syrus –

Loading...
Chia sẻ bài viết: