Home / Status tâm trạng / Tha thứ cho một người đã làm mình tổn thương là một món qua ta dành tặng họ. Lãng quên họ là một món quà tự dành tặng bản thân ta

Tha thứ cho một người đã làm mình tổn thương là một món qua ta dành tặng họ. Lãng quên họ là một món quà tự dành tặng bản thân ta

1189 - Tha thứ cho một người đã làm mình tổn thương là một món qua ta dành tặng họ. Lãng quên họ là một món quà tự dành tặng bản thân ta

Tha thứ cho một người đã làm mình tổn thương là một món qua ta dành tặng họ. Lãng quên họ là một món quà tự dành tặng bản thân ta

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Muốn làm thay đổi sự việc, thì bản thân mình nên có sự thay đổi trước đã.

Check Also

unnamed 310x165 - 1001+ stt nhớ nhà, nhớ người yêu da diết, cảm động dâng trào

1001+ stt nhớ nhà, nhớ người yêu da diết, cảm động dâng trào

Khoảng cách luôn là một điều gì đó làm cho con người ta cảm thấy …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *