Home / Danh ngôn công việc / Thành công không phải là cuối cùng, thất bại cũng không phải là chết người, lòng can đảm bước tiếp mới quan trọng

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại cũng không phải là chết người, lòng can đảm bước tiếp mới quan trọng

319 - Thành công không phải là cuối cùng, thất bại cũng không phải là chết người, lòng can đảm bước tiếp mới quan trọng

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại cũng không phải là chết người, lòng can đảm bước tiếp mới quan trọng

– Winston Churchill –

Xem thêm:  Con người sinh ra để lao động, giống như con chim sinh ra là để bay

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *