Home / Danh ngôn công việc / Thành đạt không phải ở người giúp giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin

Thành đạt không phải ở người giúp giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin

296 - Thành đạt không phải ở người giúp giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin

Thành đạt không phải ở người giúp giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin

– Abraham Lincoln –

Xem thêm:  Đừng chìm đắm trong thành công quá lâu, mà phải tạo ra những thành công mới

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *