Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.

0

thoigian6

Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.

(Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.)

– Hecto Berlioz –

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngôn xuất chúng tuyệt vời hoàn hảo
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status