Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

0

tinhban36

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

(The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.)

– Mahatma Gandhi –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nghị luận ve thử thach của tình bạn là sự giup dõ lan nhau trong nghich canh
  • thử thách của tình bạn là sự giúp đỡ lẫn nhau trong nghịch cảnh và hơn thế sự giúp dỡ vô điều kiện
Chia sẻ bài viết: