Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn

0

giadinh51

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • Đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn
Chia sẻ bài viết: