Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn

0

giadinh51

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • thuan vo thuan chong ta bien dong cung can
  • thuận vo thuan chồng tat bien dong cung vzn
  • thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn
Chia sẻ bài viết: