Home / Danh ngôn trí tuệ / Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai

tritue53 - Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Thông minh là khi bạn chỉ tin một nửa những gì bạn nghe. Tài giỏi là khi bạn biết nửa nào nên tin

Check Also

danhngoncuocsong749 310x165 - Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng

Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng

Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng. – Khổng Tử – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *