Home / Danh ngôn trí tuệ / Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai

tritue53 - Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai.

– Khuyết danh –


Xem thêm:  Thông minh nghĩa là biết tường tận và rõ ràng, hơn là chỉ biết đúng hoặc sai

Check Also

danhngoncuocsong749 310x165 - Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng

Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng

Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng. – Khổng Tử – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *