Home / Danh ngôn tình yêu / Tin tưởng là khi người yêu bạn đi đâu, làm gì, với ai, bạn có thể an tâm là người đó luôn có bạn ở trong lòng

Tin tưởng là khi người yêu bạn đi đâu, làm gì, với ai, bạn có thể an tâm là người đó luôn có bạn ở trong lòng

197 - Tin tưởng là khi người yêu bạn đi đâu, làm gì, với ai, bạn có thể an tâm là người đó luôn có bạn ở trong lòng

Tin tưởng là khi người yêu bạn đi đâu, làm gì, với ai, bạn có thể an tâm là người đó luôn có bạn ở trong lòng

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Có những người chỉ để nhớ chứ không phải để yêu, có những yêu thương để cất đi chứ không để thể hiện

Check Also

3103 310x165 - Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.

Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.

Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *