Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

0

danhngontinhban77

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

– Olivier Goldsmith –

Loading...
Chia sẻ bài viết: