Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

0

danhngontinhban77

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

– Olivier Goldsmith –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nghĩj luận về ý kiến tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những nguoèi bình đẳng
  • y nghia cua câu nói tinh ban la cuộc giao lưu vô vu loi giua nhưng người binh đang
Chia sẻ bài viết: