Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

0

tinhban62

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

(Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.)

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status