Tình yêu đâu phải con đò, bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu

0

535

Tình yêu đâu phải con đò, bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Tình cảm sẽ chết đi nếu niềm tin không còn tồn tại, và tình yêu sẽ khép lại nếu không còn tồn tại hai chữ Quan tâm

Từ khóa tìm kiếm

  • tình yêu đâu phải con đò
  • tình yêu đâu phải con đò bến nào cũng đỗ người nào cũng yêu
  • cap tình yêu chứ không phải con đò bến nào cũng đỗ người nào cũng yêu
  • tình yêu đâu phải bến đò
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status