Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.

0

danh-ngon-tinh-yeu-83

Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.

(Love won’t obey our expectations. Its mystery is pure and absolute.)

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: