Tình yêu thật sự không cần phải nói với nhau mỗi ngày, nhưng ít nhất trong cuộc đời cũng nên nói ra lời yêu một lần. Để ta biết, ta là của nhau

0

115

Tình yêu thật sự không cần phải nói với nhau mỗi ngày, nhưng ít nhất trong cuộc đời cũng nên nói ra lời yêu một lần. Để ta biết, ta là của nhau

– Khuyết danh –

Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status