Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

0

1692 - Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

Tôi đã hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công!

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Quy luật hạt giống
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status