Home / Danh ngôn cuộc sống / Tôi không cần phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực. Tôi không cần phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết mình

Tôi không cần phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực. Tôi không cần phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết mình

8 - Tôi không cần phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực. Tôi không cần phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết mình

Tôi không cần phải chiến thắng, nhưng tôi phải trung thực. Tôi không cần phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết mình

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Mức độ thành công không phải xác định bằng những gì ta đạt được mà bằng những trở ngại mà ta đã vượt qua.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *