Home / Danh ngôn tiền bạc / Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

1450 - Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy sợ hãi khi người khác tham làm và hãy tham lam khi người khác sợ hãi.

– Warren Buffett –

Xem thêm:  Cờ bạc là cha đẻ của lòng ham tiền, anh em của bất công và là cha của điều tệ hại

Check Also

danhngontienbac77 310x165 - Ai chi tiêu quá nhanh không bao giờ giàu có được

Ai chi tiêu quá nhanh không bao giờ giàu có được

Ai chi tiêu quá nhanh không bao giờ giàu có được. (Those who spend too …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *