Home / Danh ngôn cuộc sống / Tôi tin rằng mọi ước mơ đều có thể đạt được bằng sự kiên nhẫn

Tôi tin rằng mọi ước mơ đều có thể đạt được bằng sự kiên nhẫn

11 - Tôi tin rằng mọi ước mơ đều có thể đạt được bằng sự kiên nhẫn

Tôi tin rằng mọi ước mơ đều có thể đạt được bằng sự kiên nhẫn

– M. Faraday –

Xem thêm:  Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *