Home / Danh ngôn cuộc sống / Tôn trọng cái nghe của mình thì quang minh. Thực hiện cái biết của mình thì chính đại

Tôn trọng cái nghe của mình thì quang minh. Thực hiện cái biết của mình thì chính đại

112 - Tôn trọng cái nghe của mình thì quang minh. Thực hiện cái biết của mình thì chính đại

Tôn trọng cái nghe của mình thì quang minh. Thực hiện cái biết của mình thì chính đại

– Tăng Tử –

Xem thêm:  Khi bạn ý thức được mình là người khiêm tốn nghĩa là bạn không còn khiêm tốn nữa

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *