Home / Danh ngôn trí tuệ / Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ

Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ

tritue31 - Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ

không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự .

(Learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence.)

– Abigail Adams –


Xem thêm:  Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết

Check Also

tritue52 310x165 - Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *