Trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác lớn hơn

0

1629

Trở ngại lớn nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác lớn hơn

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: