Home / Status tâm trạng / Trong cuộc đời người, tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm.

Trong cuộc đời người, tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm.

cham ngon tinh yeu 922 - Trong cuộc đời người, tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm.

Trong cuộc đời người, tình yêu không phải là hiếm, gặp người hiểu mình mới là hiếm.

– Anh không thích này, anh chỉ thích em | Kiều Nhất –


Xem thêm:  Tình yêu đâu phải con đò, bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu

Check Also

cham ngon tinh yeu 943 310x165 - Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại... thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *