Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất, thiên tài nhất là thời gian

0

danhngonthoigian73

Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất, thiên tài nhất là thời gian.

– Vissarion Belinsky –

Loading...
Chia sẻ bài viết: