Home / Danh ngôn giáo dục / Trường học có thể biến người thắng thành người bại, còn cuộc sống thì không

Trường học có thể biến người thắng thành người bại, còn cuộc sống thì không

433 - Trường học có thể biến người thắng thành người bại, còn cuộc sống thì không

Trường học có thể biến người thắng thành người bại, còn cuộc sống thì không

– Bill Gates

Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay viết ngày quốc tế lao động 1-5

Check Also

danhngongiaoduc77 310x165 - Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *