Home / Danh ngôn hành động / Ước mơ không có ngày hết hạn. Hãy hít thở sâu và cố gắng thêm lần nữa

Ước mơ không có ngày hết hạn. Hãy hít thở sâu và cố gắng thêm lần nữa

1596 - Ước mơ không có ngày hết hạn. Hãy hít thở sâu và cố gắng thêm lần nữa

Ước mơ không có ngày hết hạn. Hãy hít thở sâu và cố gắng thêm lần nữa.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Rồi sẽ có một ngày bạn thức dậy và không còn đủ thời gian để làm những điều mình hằng mong muốn. Hãy làm ngay bây giờ!

Check Also

436 310x165 - Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp

Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp – Tục ngữ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *