Home / Danh ngôn gia đình / Vào lúc thất bại chỉ cần nghe ai đó nói câu “Về nhà thôi!”, hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều lắm

Vào lúc thất bại chỉ cần nghe ai đó nói câu “Về nhà thôi!”, hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều lắm

584 - Vào lúc thất bại chỉ cần nghe ai đó nói câu "Về nhà thôi!", hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều lắm

Vào lúc thất bại chỉ cần nghe ai đó nói câu "Về nhà thôi!", hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều lắm

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học

Check Also

giadinh5 310x165 - Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *