Vui thì cứ cười. Buồn thì cứ khóc. Giận thì cứ dỗi. Bực cứ la mắng. Yêu thì cứ hôn, chỉ là đừng ghét bỏ

0

1214

Vui thì cứ cười. Buồn thì cứ khóc. Giận thì cứ dỗi. Bực cứ la mắng. Yêu thì cứ hôn, chỉ là đừng ghét bỏ

– Khuyết danh –

Từ khóa tìm kiếm

  • vui thì cười buồn thì khóc giận thì dỗi
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status