Home / Danh ngôn hành động / Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ dám hành động

Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ dám hành động

67 - Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ dám hành động

Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở chỗ dám hành động

– K.Marx –

Xem thêm:  Bốn nguyên tắc vàng trong cuộc sống

Check Also

478 310x165 - Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động

Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động

Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động – Les Brown – Xem …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *