Home / Danh ngôn trí tuệ

Danh ngôn trí tuệ

Kiến thức trong cuộc sống thì vô hạn nhưng sự hiểu biết của con người lại là hữu hạn. Không ai vừa sinh ra đã có được một trí tuệ vô song, điều quan trọng là họ làm cách nào để có được trí tuệ đó và làm như thế nào để sử dụng được nó. Xin giới thiệu đến các bạn độc giả những câu danh ngôn trí tuệ, những quan điểm về trí tuệ hay nhất.