Home / Danh ngôn thời gian / Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian

danhngonsunghiep723 - Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.

(Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.)

– Brian Tracy –

Xem thêm:  Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng và ngày mai chỉ là giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng

Check Also

danhngonthoigian76 310x165 - Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ

Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ

Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ. (Time makes more converts …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *